• Welcome to รอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
 

Организирани пожарни средства

เริ่มโดย Joseph, ก.ย 26, 2023, 07:26 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Joseph

Тръбните стойки за пожарогасители са устройства, предназначени да съхраняват и поддържат в правилна позиция преносими или преносими пожарогасители. Те имат следните основни цели:

1. Съхранение: Тръбните стойки се използват за съхранение на пожарогасителите на видно и достъпно място. Това прави лесното откриване на пожарогасителите при аварии и позволява бърза реакция.

2. Поддръжка: Тръбните стойки съдържат специални куки, които държат пожарогасителите стабилно и ги предпазват от повреди. Това е важно, тъй като пожарогасителите са чувствителни към удари и вибрации.

3. Означаване: Тръбните стойки обикновено са обозначени с ярки цветове и знаци, които указват на хората местоположението на пожарогасителите и как да ги използват.

4. Съответствие с регулации: Тръбните стойки трябва да отговарят на местните и национални нормативни изисквания за съхранение на пожарогасители.

При тръбни стойки за пожарогасители, Пожарогасителите трябва да се инсталират на видни и лесно достъпни места в сгради и работни помещения, а тръбните стойки играят важна роля за постигане на тази цел. Те се използват широко в хотели, ресторанти, офиси, заводи и други обекти, където е необходимо бързо и ефективно реагиране при пожар.


ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
อีเมล:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง